Asesoramento en tecnoloxía sanitaria

Asesoramento en tecnoloxía sanitaria

 
División de Consultoría especializada en avaliación, planificación, adquisición, organización e xestión de recursos asistenciais

 
Expertos en planificar, adquirir, organizar e xestionar tecnoloxías sanitarias
 
A División de Consultoría de Galaria é unha consultora pública especializada en planificar, adquirir, organizar e xestionar tecnoloxías sanitarias, que centra a súa actividade en proxectos relacionados coa dotación de recursos vinculados á actividade asistencial.
 
Os seus profesionais, en continuo contacto coas novidades tecnolóxicas, asesoran aos hospitais sobre a situación en que se atopan os seus equipos de alta tecnoloxía e oriéntanos sobre cal sería a dotación máis adecuado ás súas necesidades asistenciais, tendo en conta as tecnoloxías existentes no comprado.
 
O principal cliente da División de Consultoría é o Servizo Galego de Saúde, co que existe unha relación de prestación de servizos estable que constitúe o groso do labor desempeñado nos últimos anos.
 
 
Planificación de recursos e novas tecnoloxías
 
asesoramiento 2 - photiko.jpg 
 
Inventario técnico de equipamento.
 
Análise de estado e capacidades de equipamento, conxuntamente con actividade asistencial.
 
Desenvolvemento de estándares de dotación baseados na situación real das tendencias do contorno.
 
Priorización de plans de necesidades e elaboración de plans de investimentos.
 
 
Asesoramento na adquisición de equipamento
 
asesoramiento 3 - asesoramiento-en-tecnologia-aseoramiento-en-la-adqusicion-web-galaria.jpg 
 
Análise de necesidades asistenciais.
 
Análise comparativa de alternativas tecnolóxicas existentes no comprado, tanto en aspectos técnicos como económicos.
 
Apoio técnico en procesos de adquisición rexidos por normativa de contratación pública.
 
Elaboración de pregos de especificacións.
 
Avaliación de ofertas-propostas de adxudicación.
 
Negociación de condicións Postventa.
 
 
Plans de dotación de centros de nova creación / adecuación de centros existentes
 
asesoramiento 4 - fourasesoramiento.jpg

A partir do Plan Funcional, en coordinación cos representantes dos servizos e cos planos do hospital realizamos a dotación do mobiliario xeral, o mobiliario clínico e o equipamento electromédico.
 
Establecer as necesidades do hospital.
 
Determinar as cantidades, calidades e especificidades técnicas de cada artigo.
 
Distribuír todo o material sobre planos.
 
Realizar a negociación con provedores.
 
Establecer os pregos técnicos.
 
Apoio técnico en procesos de adquisición rexidos pola normativa de contratación pública; configuración de lotes e concursos, planificación publicación.
 
Avaliación de ofertas-propostas adxudicación.
 
 
Estudos de viabilidade de incorporación de novas tecnoloxías
 
O dinamismo existente no mundo da alta tecnoloxía con melloras e aparición constante de novas tecnoloxías, provoca a existencia dunha demanda constante de novas prestacións sanitarias. A oportunidade de introdución destas novas tecnoloxías ten unha alta complexidade polo que teñen que ser coidadosamente analizadas.
 
 
Actividades
  • Análise das opcións tecnolóxicas.
  • Análise da demanda asistencial.
  • Análise do comprado.
  • Análise de viabilidade económico-financeira.
  • Análise de posibles escenarios de xestión.
  • Deseño do servizo para implantar: catálogo de produtos e nivel de actividade, localización ideal, equipamento e instalacións, organización funcional.
  • Elaboración de cronograma de desenvolvemento e determinación de puntos críticos do proxecto.
 
asesoramiento 5 - ocupatodo-1.jpg 
 
 
Proxectos a medida
 
A multidisciplinaridade e os anos de experiencia no sector sanitario do equipo de traballo permítennos realizar proxectos a medida do cliente. Como exemplo destas actividades podemos citar a elaboración de especificacións funcionais para proxectos de Compra Pública Precomercial, guías de avaliación para comités de expertos, a supervisión da execución de servizos contratados a terceiros, etcétera.
 
 
Xestion da Calidade
 
O departamento encárgase da xestión da certificado ESO 9001:2008 actualmente implantado na empresa, sendo o responsable directo do desenvolvemento e implantación do sistema nas últimas unidades certificadas (Unidade PET do Servizo de Medicamento Nuclear, Centro de Produción de Radiofármacos PET).

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde