Medicina nuclear

Medicina nuclear

 
Detección precoz de numerosas patoloxías e tratamentos con radioisótopos

A Medicina Nuclear é unha especialidade que emprega isótopos radioactivos para o diagnóstico mediante imaxes de numerosas enfermidades, ou ben para o seu tratamento. A súa maior vantaxe é a precocidade no diagnóstico, ao detectar en imaxes fenómenos metabólicos ou funcionais antes de que se altere estruturalmente o órgano a estudar.
 
A carteira de exploración é ampla, incluíndo patoloxías coronarias, neurolóxicas, endócrinas, renais ou do aparello locomotor e o diagnóstico de enfermidades oncolóxicas. En doses máis elevadas utilízase para o tratamento dalgúns procesos inflamatorios, como a artrite, ou ben tumorais, como o cancro de tiroides.
 
O PET (siglas de Positron Emission Tomography) é unha modalidade diagnóstica de Medicina Nuclear que utiliza isótopos específicos -emisores de positróns- que permite reproducir procesos biolóxicos celulares alterados en enfermidades oncolóxicas e doutro tipo, como neurolóxicas ou cardíacas.
 
Os equipos híbridos PET/CT fusionan a imaxe funcional do PET coa radiolóxica do TAC, proporcionando unha maior precocidade e sensibilidade. Esta técnica ten a súa maior utilidade na detección do cancro, ofrecendo unha maior exactitude no diagnóstico, en recidivas e na valoración da resposta ás terapias habituais en procesos oncolóxicos. Así mesmo, permite realizar estudos de corpo completo, que melloran o diagnóstico de metástase a distancia.
 
Hoxe en día é un procedemento en continuo crecemento nas súas indicacións oncolóxicas, formando parte da técnicas diagnósticas empregadas na Vía Rápida para o diagnóstico do cancro de pulmón e na sospeita de recidiva no cancro colo-rectal.
 
 
Cinco gammacámaras, un equipo PET-CT e unha Unidade de Terapia Metabólica
 
Galaria xestiona no Hospital do Meixoeiro de Vigo unha Unidade de Medicamento Nuclear, na que se integran tres gammacámaras, un equipo PET-CT e unha Unidade de Terapia Metabólica con dúas habitacións especiais para o tratamento do cancro de tiroides con Iodo-131 (I-131).
 
No Hospital Santa María Nai de Ourense conta cunha Unidade de Medicamento Nuclear dotado de dous gammacámaras.
 
As tres gammacámaras de Vigo dispoñen de dobre cabezal e dous delas contan con CT (escáner) incorporado, aínda que unha delas conta cun CT básico e a de recente incorporación (unha Optima 640 de GE) leva incorporado un CT de catro cortes, tecnoloxicamente máis avanzado.
 
A Unidade de Ourense está dotada dunha gammacámara dun cabezal e doutra adquirida recentemente do mesmo modelo e características da Optima 640 de GE que se instalou en Vigo.
 
medicina nuclear 2.jpg

 
 
Os equipos de dobre cabezal poden realizar estudos tomográficos en ámbas partes do esqueleto ao mesmo tempo. Ao dispoñer de CT permiten fusionar a imaxe estrutural ou anatómica do escáner coa imaxe funcional de gammagrafía, o que proporciona un resultado de maior precisión.
 
 
O PET-CT, un dos sistemas de diagnóstico máis avanzados
 
A Unidade PET do Hospital do Meixoeiro conta cun equipo híbrido PET-CT, que como indica a súa propia denominación incorporase nun mesmo aparello a tecnoloxía PET, que ofrece información metabólica e funcional dos tecidos, e as prestacións dun CT (tomografía computerizada) de 16 cortes, que proporciona imaxes anatómicas de alta resolución, fusionando as vantaxes diagnósticas de ambas as técnicas.
 
As exploracións mediante PET precisan da inxección no paciente dun radiofármaco, que este caso prodúcese na Unidade de Radiofármacos PET Galicia, situada nun edificio anexo ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.
 
A tecnoloxía PET (Tomografía por Emisión de Positrones) é actualmente un dos sistemas de diagnóstico máis avanzados que existen, pola súa capacidade para visualizar o funcionamento e metabolismo dos tecidos, ata o punto de poder observar o comportamento anómalo das células antes de que estas conformen unha lesión observable polos sistemas convencionais.
 
A Unidade PET-CT que xestiona Galaria no Hospital do Meixoeiro ten incorporadas á súa carteira de servizos aplicacións de carácter oncolóxico para a detección precoz de enfermidades tumorales, e de tipo neurológico centradas na detección de demencias de inicio precoz, entre as que se inclúen algunhas formas de Alzheimer, e no diagnóstico da epilepsia.
 
Valoración de resposta á quimioterapia
 
medicina nuclear 3.JPG

 
  
O PET/CT converteuse nunha ferramenta de primeira orde na valoración de resposta á quimioterapia de procesos oncolóxicos, fundamentalmente linfomas, podendo valorar tras os dous primeiros ciclos se a enfermidade responde ou non á terapia instaurada, de forma que se pode expor a modificación da mesma en caso de non resposta e valorar a resposta completa en caso de pacientes respondedores.
 
 
Terapia Metabólica
 
medicina 4 - terapia_metabolica.jpg 
 
Consta de dúas habitacións protexidas contra a radiación, que permiten hospitalizar aos pacientes que reciben terapias radioactivas, exemplo no cancro de tiroides, de modo que completen a terapia sen risco radioactivo para a poboación xeral e o persoal sanitario. Están dotadas dos elementos necesarios para unha protección completa do paciente e os residuos que xere durante a súa estancia hospitalaria.

Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde